GJERDRUM SYKEHJEM

Prosjektering, grunn- og utomhusarbeider samt VA-anlegg til Gjerdrum sykehjem sitt nybygg og tilbygg.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Anleggsgartner

Kunde

Backe Romerike AS

Ferdigstilt

2016

Del

Kontraktssum

9 mill

GJERDRUM SYKEHJEM

I Gjerdrum ble det bygget nytt sykehjem med tilbygg og nybygg. Vi utførte grunn- og utomhusarbeid for oppdragsgiver Agathon Borgen AS på Gjerdrum sykehjem.

Vi sto også for prosjektering av utvendig VA- anlegg og landskapsarbeider. Det ble bygget sansehager med sitteplasser og med planter av «gamle typer» som skal være gjenkjennelige for eldre mennesker. Opphøyde plantefelt med granittmurer gjør plantefeltene lettere tilgjengelig.