Grunnarbeidsentreprise

Forberedende grunnarbeid til 2 datasentere i Fetsund.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Infrakstrukturbygg

Kunde

DigiPlex Fet 2 AS

Del

Kontraktssum

11 mill

Grunnarbeidsentreprise

Følgende arbeider utført av Nordby Maskin:

 • Ansvar for rigg og drift
 • Sprengning av berg 8 240 m3 utført av UE
 • Knusing av sprengstein 11 530 m3
 • Flåsprengning 1 000 m2
 • Sømboring 2 000 lm
 • Sprengning av grøft 140 lm
 • Avtaking, opplasting og transport av vekstjord til deponi 2 850 m3
 • Utlegging av sprengstein 11 530 m3
 • Omlegging av eksisterende høyspent 180 lm
 • Komplett VA anlegg med tilkopling til kommunalt nett 230 lm
  • Vannkum, 2 stk brannkummer, 7 stk spillvannskummer, sandfangskummer,
 • 4stk trekkekummer for fiber.
 • Etablering anleggsvei og riggplass til fremtidig byggenterprise.

Entrepriseform: kontrakt NS8405 avtalt å utføre som totalentreprise.

Vår Prosjektledelse:
Prosjektleder: Per Egil Nystuen
Kontrollingeniør: Gunnar Martin S.Gudmundsen
Vår oppdragsgiver for arbeidene var DigiPlex Fet 2 AS
Arbeidet startet Nov.2018 og ferdig Sept. 2019.
Oppdragets totale verdi: 11 millioner