HURDAL SKOLE

Grunn- og utomhusarbeider samt VA-anlegg og utendørs utstyr til Oslo kommunes første byggeprosjekt i satsningen på klimavennlig byutvikling.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Backe Romerike AS

Ferdigstilt

2014

Del

HURDAL SKOLE

Vi stod for grunn- og utomhusarbeid, VA og miljøsanering av grunnen under byggingen av den nye barne- og ungdomsskolen i Hurdal kommune, på oppdrag for Agathon Borgen AS. Totalt areal er på 4 950 m2. Uteområdet har gitt rom for et bredt utvalg av aktiviteter, og er et trygt men samtidig morsomt sted, med underholdning og læring for barna.
Skolebygget dekker klassetrinn 1-10. Bygget med fellesfunksjoner rommer konsertsal, bibliotek og en idrettshall for trening og kroppsundervisning.

Deler av skolen måtte bygges ca. 1,5 m over eksisterende terreng, ut fra hensyn til en eventuell 200-års flom i Hurdalssjøen. Masser måtte tilføres under bygget, mens terrenget rundt ble hevet tilsvarende med overskuddsmasser fra gravingen, noe som sparte både tid og uttransport.