JESSHEIM PARK

På Ull/Kisas gamle stadion utvikles Jessheims nye bydel, Jessheim Park.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Anleggsgartner

Kunde

Backe Romerike AS

Ferdigstilt

Under utførelse

Del

Kontraktssum

32 mill

JESSHEIM PARK

På Ull/Kisas gamle stadion utvikles Jessheims nye bydel, Jessheim Park. Totalt vil Jessheim Park bestå av ca. 400 leiligheter. 5 blokker er ferdig bygd mens 3 til er under oppføring. Boligene er kjent for fint opparbeidende grøntarealer og gode solforhold.

Vi utfører grunnarbeid for bygg, VA-anlegg og bygging av uteanleggene på Jessheim Park.