KRISEVANN NORDMOKORSET

Ny vannkilde på Rekordtid - Sommeren 2018.

 

Tjeneste

Vann og avløp

Kunde

Nannestad Kommune

Ferdigstilt

2018

Del

Kontraktssum

3 mill

KRISEVANN NORDMOKORSET

Grunnet ekstrem tørke i 2018 ble det startet kriseprosjekt for å redde vannforsyningen i Nannestad Kommune.

Nordby maskin hadde ansvar for prosjketering,Graving og legging av Vannledning oppå bakken, og kobling til eksisterende grunnvannsbrønner i område.
August 2018- var vann krisen avverget, og det vil ikke lenger bli en fare for å ha for lite vann i kommunen.

Prosjektet ble levert på rekorddtid, med flott innsats fra våre dyktige, rørleggere, maskinførere, sveisere, landmålere, anleggsledere, ingeniører og administrasjon. Og godt Samarbeid med kommunen.