Li Infrastruktur

Li Infrastruktur Rasutbedring

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Nittedal kommune

Ferdigstilt

2022

Del

Kontraktssum

34,4 mill

Li Infrastruktur

16. september 2019 gikk det et kvikleireskred ved Li i Nittedal. Skredet førte til at over 80 personer ble evakuert. Det ble påført store skader på infrastrukturen i skredområdet. Sikringsarbeid har pågått i flere etapper. Nordby Maskin fikk oppdraget med reetablering av infrastrukturen i området etter at sikringsarbeid var utført.
Vi har utført prosjektering for nytt vei- og VA- anlegg på området samt geotekniker for å sikre at nytt anlegg ble bygget på en sikker måte.

Arbeidet besto i:

  • Riving av eksisterende og bygging av ny pumpestasjon
  • 300 meter med kommunale vannledninger Ø200 av duktilt støpejern
  • 50 meter kommunal vannledning av duktilt støpejern
  • 315 meter kommunal avløpsledning av Ø315 PVC
  • Nytt kommunalt overvannsanlegg med rør fra Ø160 til Ø500 overvannsledninger
  • Nye hovedledninger for vann og avløp for NRV som besto i Ø630 vannledning og Ø500 avløpsledning av PE
  • Deler av strekning for ledninger for NRV ble utført med styrt boring grunnet utfordrende grunnforhold. Vi har egen rigg for styrt boring og utførte og dette med egne mannskaper
  • Ca 1100m2 med nytt veianlegg med tilhørende infrastruktur for strøm, fiber og veilys

Vår prosjektledelse:

Prosjektleder: Evaldas Majauskas

Vår oppdragsgiver: Nittedal kommune

Entrepriseform: NS8407 Totalentreprise

Arbeidene pågikk fra november 2020 til oktober 2022

Oppdragets verdi: 34,4 millioner