Lovisenberggaten

Grunn-, utomhus-, veg og VA-arbeider for Diakonissehuset Lovisenberg.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Consto Eide AS

Del

Kontraktssum

37,5 mill

Lovisenberggaten

Oppdraget besto av grunn-, utomhus-, veg og VA-arbeider for Diakonissehuset Lovisenberg – Lovisenberggaten 21 - Nytt Kontorbygg i Oslo. Nordby Maskin AS utførte graving, sprenging, sømboring, spunting, bortkjøring av utgravde masser, utlegging radonsperre, avretting og tilbakefylling for to bygninger og ny kulvert. I tillegg til dette etablerte vi utvendig VA og utomhus anlegget både på terreng og takterrasse.
Sprengningsarbeid var utført av underentreprenør.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:

 • Graving for bygg 29 500 m3
 • Pigging av fjell 200 m3
 • Sprengning av berg 10 100 m3 utført av UE
 • Flåsprengning 500 m2
 • Sømboring 3 800 lm
 • Fjellsikring 700 lm
 • Spunting 40 m2
 • Bortkjøring av utgravde masser 33 000 m3
 • Utlegging radonsperre 1 800 m2
 • Komplett VA anlegg 200 lm
  • 2 stk Vannkum, 12 stk spillvannskummer, 19 stk sandfangskummer
  • Pumpekum for overvann
  • Fettutskiller for avløp 2 stk
  • Fordrøyningsmagasiner 5 stk
 • Asfalt 2 200 m2
 • Betongheller 1 200 m2
 • Mur av granitt 120 lm
 • Plantekasser bygget av cortenstå 25 stk
 • Grøntanlegg 1 300 m2

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Karl Kristoffer Nordby
Anleggsleder: Per Egil Nystuen
Vår oppdragsgiver for arbeidene var Consto Eide AS
Entreprise: Totalunderentreprise
Arbeidene startet januar 2015 og avsluttet desember 2017.
Oppdragets verdi: 37,5 millioner