Miklagard Resort

Grunnarbeid, utvendig VA og utomhus for nytt hotellbygg på Miklagard Resort i Ullensaker kommune.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp

Kunde

Nordic MBS.

Ferdigstilt

Pågående

Del

Kontraktssum

19,7 mill

Miklagard Resort

Prosjektet består av grunnarbeid, utvendig VA og utomhus for nytt hotellbygg på Miklagard Resort i Ullensaker kommune. Nordby Maskin AS utførte graving, kalkstabilisering, bortkjøring av utgravde masser, avretting, tilbakefylling, opparbeidelse av hoved riggområdet, utvendig VA og utomhus anlegget.

Utførelse av jordforsterkning med kalksementpeler
Opp- og nedrigging av ks-pelerigg, installasjon av ca. 1700 1800 mm kalksementpeler med dekningsgrad 50% og Multicem 50/50 som bindemiddel. Gjennomsnittlig pelelengde er 25 meter pluss 0,5 meter tomboring.
Arbeidet utført i en etappe med 1 maskinenhet med tilhørende transportutstyr, henger og siloer samt verkstedcontainer.
Kalkstabilisering var utført av underentreprenør.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:

 • Graving og bortkjøring av 5 530 m3 masser
 • Opparbeidelse av hoved riggområdet 6 500 m2
 • LEVERING AV STABILISERINGSMIDDEL, MULTICEM 50/50, 1 935 kg
 • OPPSTILLING FOR KALK/SEMENTPELER 1 720 stk
 • TOMBORING FOR KALK/SEMENTPELER 860 lm
 • INNBLANDING AV STABILISERINGSMIDDEL 43 000 lm
 • KONTROLL AV FASTHET AV KALK/SEMENTPELER, KPS 20 stk
 • Komplett VA anlegg 300 lm
  • Brannkum, spillvannskum, overvannskum, 10 stk sandfangskummer
  • Fordrøyningsmagasin Wavin Q-Bic fordrøyningskassetter 64 m3
 • Etablering av parkeringsplass 3 730 m2
 • Etablering av 2 000 m2 asfalt og 3 000 m2 grøntanlegg
 • 40 m Pallisadegjerdet

Entrepriseform: kontrakt NS8406 avtalt å utføre som totalentreprise.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Evaldas Majauskas
Anleggsleder: Andre Oppegård
Kontrollingeniør: Gunnar Martin S. Gudmundsen
Vår oppdragsgiver for arbeidene er Nordic MBS.
Arbeidene startet november 2019 og ferdigstilles vår 2021. Det gjenværende arbeidet er asfaltering og planting.
Oppdragets verdi: 19,7 millioner.