MOREPPEN GANG- OG SYKKELVEI

Ny gangvei, nye sideveger, overvannshåndtering og gatelys på Moreppen like ved Oslo Lufthavn.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Infrakstrukturbygg

Kunde

Statens Vegvesen

Ferdigstilt

2015

Del

Kontraktssum

18 mill

MOREPPEN GANG- OG SYKKELVEI

På Moreppen like ved Oslo Lufthavn har vi bygget 1,9 km ny gangvei, utbedret en strekning på 400m av Gardermovegen samt utført nye sideveger, overvannshåndtering og gatelys.

Sammen med vår oppdragsgiver Statens Vegvesen ønsker vi å oppnå økt trafikksikkerhet, legge til rette for mer effektiv kollektivtrafikk og gi bedre muligheter for gående og syklende.