NEDRE ROMERIKE VANNVERK

4 delprosjekter med plassbygde kummer, sammenkoblinger på ledningsnettet og rørlegging.

 

Tjeneste

Vann og avløp Betongarbeid

Kunde

Nedre Romerike Vannverk

Del

Kontraktssum

12 mill

NEDRE ROMERIKE VANNVERK

Ved dette prosjektet jobbet vi for oppdragsgiver Nedre Romerike Vannverk. Oppdraget besto av 4 delprosjekter der vi lagde plassbygde kummer samt utførte sammenkoblinger på ledningsnettet og rørlegging med dimensjoner mellom 300 og 600 mm.

I Nittedal utførte vi 2 plassbygde vannkummer (1 med overbygg), 220 m ledningsgrøft (bl.a. 500 mm VL) og 4 boringer samt kryssing av bekk med 630 mm VL og tilkoblinger på hver side, i Sørum 1 plassbygd vannkum med overbygg, og i Rælingen 1 plassbygd vannkum, 125 m ledningsgrøft (560 mm VL) inkl. bekkekryssing.