NRA Nordliveien, Septikkmottak

Bygging av nytt septikkmottak i Lørenskog, elektro og VVS innvendig, betong støtte mur og 60 m2 overbygg med prefab elementer.

 

Tjeneste

Vann og avløp Betongarbeid

Kunde

Nedre Romerike Vannverk

Ferdigstilt

2017

Del

Kontraktssum

6,7 mill

NRA Nordliveien, Septikkmottak

Oppdraget besto av bygging nytt septikkmottak i Lørenskog, elektro og VVS innvendig, betong støtte mur og 60 m2 overbygg med prefab elementer.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:
- Riving og miljøsanering av 2 prefab betong bygninger (eksisterende septikkmottak)
- 30 m3 støttemur av betong
- 60 m2 prefab bygning
- 85 m2 betongmurstein på yttervegger
- Sanitæranlegg inkl. prefabrikkert pumpestasjon, avløpsrenne, veggmontert toalett, slangetrommel
- Elkraftinstallasjoner inkl. elkraft og lavspent forsyning, lys, utendørs belysning, elvarme
- Etablering av 600 m2 asfalt veg og 14 m3 utvendig betongplate
- 40 m Pallisadegjerde

Entrepriseform: Arbeidene blir utført som hovedentreprise for Nedre Romerike Vannverk.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Bente Saksvik
Anleggsleder: Per Egil Nystuen
Vår oppdragsgiver for arbeidene er Nedre Romerike Vannverk.
Arbeidene startet Juni 2016 og ferdigstilt Januar 2017.
Oppdragets verdi: 6,7 millioner.