NRV VL630 Hvam

900 m med 630 PE vannledning og fire plassbygde vannkummer.

 

Tjeneste

Vann og avløp Betongarbeid

Kunde

Nedre Romerike Vannverk

Ferdigstilt

2017

Del

Kontraktssum

14 mill

NRV VL630 Hvam

Oppdraget omfattet 900 m med 630 PE vannledning og fire stk. plassbygde vannkummer (ny kum K154, på nordsiden av Nitelva og K146 på sørsiden av Nitelva, K155 og K156 ved RV22). Det ble også bygd to enklere luftekummer og en brannkum. I forbindelsen med den boret vi 800 mm PE varerør under RV22 for framføring av ledning. Provisorisk vannforsyning var etablert under hele anleggsfasen.

Spuntarbeid
Prosjektet bestod av til dels kompliserte grunnarbeider i forbindelse med etablering av plassbygd betongkum ved Nitelva. Det ble i dette prosjektet utført spuntarbeider, betongarbeider samt håndtert en rekke utfordringer knyttet til vannhåndtering.

I hovedsak gjaldt arbeidene følgende:

  • Etablering av 4 store plassbygde vannkummer
  • 110 m Styrt boring i løsmasser for varerør DN800PE med inntrekking av VL630 PE 100 SDR 9 under RV22
  • 980 m Legging av VL630 PE-ledning, forankring av ledningen og tilknytning til kummer/eksisterende ledninger
  • Spuntarbeider ved kum 154 ved Nitelva
  • 500 m Legging av VL315-ledning og etablering av 1 prefabrikkerte vannkum for Skedsmo kommune
  • Etablering av provisorisk vannledning
  • Riving av eksisterende kum 148 og vegg i kum
  • Grunnforhold: Leire
  • Reetablering av 5 000 m2 plen

Entrepriseform: Arbeidene blir utført som hovedentreprise for Nedre Romerike Vannverk.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Bente Saksvik
Anleggsleder: Per Egil Nystuen
Oppdraget ble start høst 2015 og ferdigstilt Juni 2017.
Vår oppdragsgiver var Nedre
Romerike Vannverk
Oppdragets verdi: 14 millioner