Ny vannledning

Ny vannledning fra Nannestad Kirke til Bahusvegen.

 

Tjeneste

Vann og avløp

Kunde

Nannestad kommune

Del

Kontraktssum

6.5 mill

Ny vannledning

Oppdraget omfattet legging av ny VL400 PE fra Nannestad Kirke til Bahusvegen i Nannestad sentrum.

Følgende ble utført:

  • 60 meter med styrt boring under FV120 og under en privat eiendom med inntrekning av 400 PE.
  • Styrt boring av 25 meter med inntrekning av 630mm PE
  • 637 meter Utblokking av eksisterende 200 SJK ledning og inntrekning av 400 PE
  • 523 meter grøft for VL400 PE
  • 25 m Strømperenovering SP 250 betong
  • Montering av 2 stk vannkummer DN 2500 og 4 stk trekkekummer
  • Reetablering/oppynting etter gravearbeider
  • Utført prosjektering av ny vannledning
  • Grunnforhold: Leire

Entrepriseform: Utført som totalentreprise med prosjektering og utførelse via rammeavtale.

Vår prosjektledelse:
Anleggsleder: Andrè Oppegård
Prosjektering: Alaa Hussein
Arbeidene startet Mai 2018 og ferdigstilt Desember 2018
Oppdragsgiver: Nannestad kommune
Oppdragets verdi: 6,5 millioner