Reetablering FV120 Gjerdrum

Sommeren 2021 utførte vi rasutbedring av FV 120.

 

Tjeneste

Grunnarbeid

Kunde

Hadeland Maskindrift AS

Ferdigstilt

2021

Del

Reetablering FV120 Gjerdrum

Etter et stort leirskred på Ask i Gjerdrum den 30. desember 2020, ble FV120 stengt i lang tid som følge av utraste masser som lå over veien. Sommeren 2021 utførte vi rasutbedring av FV 120.

Arbeidet besto i:

  • Heving av veg og bygging av nytt vegfundament
  • Fjerning av 20 000m3 leire
  • 2400 tonn asfalt ble frest og bortkjørt
  • 1400 tonn ny asfalt ble lagt
  • Overvannshåndtering er spyltopp og reetablert
  • Bygget og sikret kulvert for overvann
  • 550 meter nye kabelgrøfter for belysning
  • Nytt autovern

Vår prosjektledelse:

Prosjektleder: Karl Kristoffer Nordby

Vår oppdragsgiver: Hadeland Maskindrift AS

Utført sommer 2021