ROSENBERG PARK

Langs Glommas bredder ligger Rosenberg Park, en ny del av Fetsund.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Backe Romerike

Ferdigstilt

2017-2018

Del

Kontraktssum

13 mill

ROSENBERG PARK

Langs Glommas bredder og ved Fetsund sentrum er det etablert to blokker med til sammen 77 leiligheter. Det var store utfordringer knyttet til prosjektet da det ligger så nærme Glomma, men det ble etablert flomvern som skal ivareta opp til 200års-flommer. Bygget står på 380 friksjonspeler. Det ble også bygget et offentlig promenade nedenfor prosjektet for å inkludere omgivelsene.