Rundkjøring Brøter Skedsmo

Bygging av rundkjøring på Brøter, Skedsmo

 

Tjeneste

Anleggsgartner Grunnarbeid Betongarbeid

Kunde

OBOS Block Watne AS

Ferdigstilt

2022

Del

Kontraktssum

15,9 mill

Rundkjøring Brøter Skedsmo

Etablering av ny rundkjøring med 4 armer ifm. OBOS Block Watne sin utbygging av boligområde på Brøter i Lillestrøm kommune. I tillegg har vi bygd ny støyvegg langs RV226 i sammenheng med aktuell rundkjøring.

Arbeidet besto i:

  • Etablerte nytt overvannsanlegg ifm. ny rundkjøring
  • Midlertidig omkjøringsvei utenfor anleggstedet pga. høy trafikkbelastning i området
  • Etablere vegfundament og ny rundkjøring med kantstein og grøntanlegg
  • Grunnarbeid og betongarbeider for 161 meter med ny støyvegg

Vår prosjektledelse:

Prosjektleder: Evaldas Majauskas

Vår oppdragsgiver: OBOS Block Watne AS

Entreprise: NS8407 Totalentreprise

Arbeidene startet juli 2021 og ferdig juni 2022.

Oppdragets verdi: 15,9 millioner