SENTRUMSHAGEN

Sentrumshagen - Hage midt i Jessheim by.

 

Tjeneste

Grunnarbeid Vann og avløp Anleggsgartner

Kunde

Realbygg

Ferdigstilt

2018

Del

Kontraktssum

12.5 mill

SENTRUMSHAGEN

Stort boligprosjekt midt i Jessheim, med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. I sentrumshagen får du følelsen av å være i hagen, selv om det ligger midt i byen.
Bygget er formet som et triangel. Med utnyttelse og bygging på hele tomtearealet, var det utfordringer med plassering av kraner og områder å arbeide på underveis.
Men med god dialog med kommune og Vegvesenet, fikk man leid grunn til oppholdelse under arbeidsperioden.
Prosjektet består av 3 bygg med totalt 138 leiligheter og et areal på 9300 m2 og garasjekjeller på 5300 m2.

Nordby maskin har stått for grunn-utomhus og VA arbeidene.