Skogmo Pumpestasjoner

Bygging av 2 nye pumpestasjoner på Skogmo, Jessheim.

 

Tjeneste

Vann og avløp Grunnarbeid Betongarbeid Infrakstrukturbygg

Kunde

Ullensaker kommune

Ferdigstilt

2020

Del

Kontraktssum

22,5 mill

Skogmo Pumpestasjoner

Prosjektet besto av å bygge 2 stk pumpestasjoner. PST1 er en sentral pumpestasjon som tar avløp fra østre del av Jessheim, Nordkisa og Kløfta og transporterer avløp til Gardermoen renseanlegg. Ligger i området med høyt grunnvann.

PST2 er en trykkøkningstasjon hvor rørgjennomføringer etableres mens pumper etc etableres fremtidig når utbyggingen av Gystadmarka er i gang. Her forventes storstilt utbygging neste 30 år.

I hovedsak bestod prosjektet av følgende:

  • Avløpstransportsystemet var delt i 4 entrepriser, vi utførte entreprise for bygging av pumpestasjoner med fagene grunnarbeid, sprenging, utvendig VA, innvendig VVS, betongarbeider og bygg.
  • Vår entreprise holdt rigg for maskin- og elektroentreprise med kontor, lager, renhold, avfallshåndtering etc. Vår entreprise hadde fremdriftsmessig koordineringsansvar for sideentreprise med fagene maskin og elektro.
  • Grunnarbeid PST1 hadde utfordringer med høytstående grunnvann og fjell. Det ble etablert spuntgrop med festebolter til fjell, utgraving og vannlesing. Sprenging av byggegrop.
  • Grunnarbeid PST2 utgraving av byggegrop før spunting, etablert spuntgrop med 3 sider. Utgraving av grop og vannlensing.
  • PST1 har utvendig flatemål 11x12m over 3 etasjer, forankres til fjell for å hindre oppdrift. Etasjer under bakkenivå utført i plasstøpt betong og overbygg i prefab betong. Pumpesump med høyde over 2 etasjer. Gangbaner over rør og trapper mellom etasjer. Leverte traverskran i mellometasje og kran med løpekatt i toppetasje. Isolert overbygg. Det ble etablert en 10m3 tank for Nutriox for å hindre danning av H2S i pumpeledning med lang oppholdstid til Gardermoen.
  • PST2 trykkøkningstasjon med en flate på 11x13m og er 8 m høy fra bunn til topp. Stasjon på 2 etasjer hvorav 1 utført i plasstøpt betong og ligger under bakkenivå. Etasje 2 ble utført i prefab betong. Utført spunting mot eksisterende ledningsanlegg. Innvendig ble det bygget fundament for framtidige pumper og blåsemaskiner. I toppetasje ble det etablert 1 toalettrom, 1 rom for ventilasjon og 1 rom for nødstrømsaggregat. Traveskraner i bunn og toppetasje i tillegg til svingkran for inn- og ut transport. I pumpesumpen etablerte vi gangbane og leider for adkomst til pumpesump.
  • VVS ble utført av UE, det ble montert motstrømsvarmeveksler/plateveksler som besørger ventilering av stasjon, luktreduseringsanlegg, sanitæranlegg og brutt vannspeil.

Vår prosjektledelse:
Prosjektleder: Aleksandra Szczepaniak
Fagansvarlig betong/bygg: Kenneth Aaserud
Fagansvarlig utvendig rør: Cornel Bisceanu
Vår oppdragsgiver for arbeidene er Ullensaker kommune
Entreprise: Utførelsesentreprise
Arbeidene startet januar 2019 og avsluttet oktober 2020.
Oppdragets verdi: 22,5 millioner