Arkitektur

Selv om utformingen av infrastrukturbygg styres av tekniske krav, er det ofte behov for å tilpasse bygget til omgivelsene.

Enten det skal bygges en pumpestasjon i skogen eller et boligområde, så må bygningen formes for å passe inn i omgivelsene, samtidig som den skal ivareta funksjonelle krav med lang levetid. Ikke alle prosjekter med infrastrukturbygging betyr nybygging.

Ofte er det behov for ombygging eller renovering. Våre landmålere bidrar til å registrere og kartfeste eksisterende situasjon, i en ny 3D modell. Selv om det eksisterer god dokumentasjon på eksisterende bygg, så er det alltid nyttig med ny innmåling for å kontrollere beliggenhet.