Asfalt og betongprodukter


Asfalt, betong og tegl inneholder store mengder høyverdige byggematerialer som kan gjenbrukes til eksempelvis ny asfalt eller bygging av veger.

Vi knuser opp dette til nye produkter, samtidig som vi tar ut verdifulle ressurser som metall og andre materialer som ikke er hensiktsmessig i den videre bruken av produktene.