Biovirke


Nordby Maskin har skogbruk som en viktig del av sin historie, vi arbeider derfor kontinuerlig for best mulig utnyttelse av biovirke som stammer fra vår produksjon. I tillegg drifter vi Slettmoen Bioterminal som hovedsakelig handterer energiflis for Stora Enso Norge AS.