Bygging under grunnvannstanden

Grunnarbeid under grunnvannsstanden er en av utfordringene vi jevnlig møter.

Dette løser vi gjennom en variert meny av løsninger og ved stort innsig av vann har vi gode erfaringer med bruk av sugespissanlegg, ofte omtalt som Wellpoint anlegg. Dette er en metode som gjør det mulig å senke grunnvannsstanden lokalt til et nivå lavere enn arbeidsnivået.

Dyp installasjon av nedsenkbare pumper er en annen metode som ofte brukes. Disse løsningene kombineres gjerne med spunt, eller annen form for skråningssikring.