Fundamentering

Et solid fundament er normalt det en ønsker å oppnå ved grunnarbeid.

Et solid fundament er normalt det en ønsker å oppnå ved grunnarbeid. På øvre Romerike har vi varierte grunnforhold, som krever varierte fundamenteringsløsninger. Bygging på leire og silt med stor mektighet, gjerne kombinert med grunnvann stiller store krav til fundamenteringen.

Her er det nyttig å kunne trekke på kompetanse fra et stort fagmiljø med lokalkunnskap. Vi har gjennom mer enn 30 år arbeidet med disse grunnforholdene og har derfor samlet betydelig erfaring.