Grunnarbeid på fjell og grus

Fjell eller grus og sand er også en betydelig del av byggegrunnen vi arbeider på.

Dette er i utgangspunktet god byggegrunn, som gir færre tekniske utfordringer i byggefasen. Disse gravemassene utgjør et verdifullt byggeråstoff som bør utnyttes best mulig for å spare verdifulle naturresurser.

Vi satser derfor på gjenvinning av masser gjennom sortering og knusing. Av samme grunn jobber vi også med gjenvinning av asfalt, betong og lignende materialer.