Idrettsanlegg

Moderne idrettsanlegg krever ofte sammensatte leveranser fra mange spesialiserte leverandører.

Dette inkluderer teknisk utstyr for ballspill, friidrett, garderobeanlegg, tribuner, belysning, parkeringsanlegg og tilhørende grøntanlegg. Eksempelvis er det ofte aktuelt å etablere snøsmelteanlegg, som kan være basert på direkte elektrisk eller vannbåren varme, med mulighet for tilknytting til fjernvarme eller andre tilgjengelige varmekilder.