Jord

Jordmasser med humusinnhold er en viktig ressurs for å sikre gode vekstforhold til planter. Vi gjenbruker derfor jord fra beplantede arealer til nye grøntanlegg, samt at vi leverer jordprodukter til forbedring av dyrket mark. Vi produserer anleggsjord, ugressfri jord, biokull jord og vi kan også levere resepter etter ønske.

Vi leverer anleggsjord til faste priser på Romerike og Oslo Øst.


Bestilling av jord:

Kontakt: Endre Molstad

Telefon: 91 81 38 89

E-post: jord@nordbymaskin.no


Åpningtider:

Man-tors: 07:00-15:30

Fredag: 07:00-13:00


Henting av jord:

Nye kunder må ringe før henting.

Ta kontakt med Daniel på tlf: 450 07 887 for avtale om henting


Adresse:

Blikkvegen ved Gardermoen motorpark

_______________

Priser eks MVA.

Anleggsjord. kr 100 pr tonn.

Priser for jord inkludert levering
Kommune
Lastebil + Henger
(min 28 tonn)
Lastebil (min 12 tonn)
Hurdal
160,- pr tonn
210,- pr tonn
Eidsvoll
150,- pr tonn
190,- pr tonn
Lunner
160,- pr tonn
210,- pr tonn
Nannestad
130,- pr tonn
155,- pr tonn
Ullensaker
130,- pr tonn
155,- pr tonn
Nes
150,- pr tonn
190,- pr tonn
Gjerdrum
150,- pr tonn
185,- pr tonn
Nittedal
170,- pr tonn
230,- pr tonn
Lillestrøm
150,- pr tonn
190,- pr tonn
Oslo (sentrum og øst)
200,- pr tonn
280,- pr tonn
Aurskog-Høland
190,- pr tonn
255,- pr tonn

Hagejord - Ugressfri. kr 150 pr tonn.

Priser for jord inkludert levering
Kommune
Lastebil + Henger
(min 28 tonn)
Lastebil (min 12 tonn)
Hurdal
210,- pr tonn
260,- pr tonn
Eidsvoll
200,- pr tonn
240,- pr tonn
Lunner
210,- pr tonn
260,- pr tonn
Nannestad
180,- pr tonn
205,- pr tonn
Ullensaker
180,- pr tonn
205,- pr tonn
Nes
200,- pr tonn
240,- pr tonn
Gjerdrum
200,- pr tonn
235,- pr tonn
Nittedal
220,- pr tonn
280,- pr tonn
Lillestrøm
200,- pr tonn
240,- pr tonn
Oslo (sentrum og øst)
250,- pr tonn
330,- pr tonn
Aurskog-Høland
240,- pr tonn
305,- pr tonn

Anleggsjord er vårt mest miljøvennlige alternativ, som baserer seg på 100% gjenvinning.

Hagejorden vår er basert på rotugressfrie råvarer, dette innebærer sand, silt, leire og torv som hentes fra lokale forekomster.

Torven vi benytter i produksjonen er hentet fra utbyggingsprosjekter, ikke fra tradisjonelt torvproduksjon, dette gjør våre produkter mer bærekraftig, siden torvandelen dekkes inn gjennom gjenvinning av overskudd fra byggeprosjekter