Setningsømfintlig grunn

Setninger på konstruksjoner etter bygging kan være en utfordring der det bygges på silt eller leire med mye grunnvann.

For å sikre mot setninger er det vanlig å benytte peler, eller kompensert fundamentering ved bruk av lette masser. Nordby Maskin installerer mikropeler som kjennetegnes blant annet av at de kan håndtere like store krefter både i strekk og trykk. Den kontinuerlige innstøpingen av injeksjonsstålet i grunnen sikrer at disse pelene har bedre vedheft mot grunnen enn de fleste andre pelesystemer.

På prosjekter der vi kan komme inn tidlig i prosessen, er det store besparelser å hente, om en får muligheten til å gjøre forberedelser tidlig. Dette kan være gjennom å legge til rette for god massebalanse, eller spare dyre fundamenteringstiltak gjennom forkompensering av grunnen. Forkompensering kan gjerne kombineres med vertikaldrenering for å sikre tilstrekkelig effekt innen tilgjengelig tidsramme. Dette er tiltak som kan kutte kompenseringstiden fra tiår til måneder.