Stein og grusmasser

Stein og grus er attraktive materialer som kan gjenbrukes mange ganger dersom det håndteres riktig.

For å tilpasse massene til nye bruksområder benytter vi oss av knuse- og sorteringsverk, både på det enkelte anlegg og i egne mellomlager og grustak. I tillegg til gjenvinning av masser fra anlegg har vi uttak av nye grusressurser i Slettmoen Grustak.