Terrengarrondering

Planering og bygging av terrenget kan ha mange funksjoner i prosjektene.

Ofte modellerer vi terrenget i 3D før arbeidet starter, med å legge inn den aktuelle lag oppbyggingen i modellene, så kan terrenget formes mest mulig riktig ved hjelp av maskinstyringssystemer.

Dette gir best mulig nøyaktighet, samtidig som terrenget kan formes effektivt og rasjonelt. Spesielt ved oppbygging av veger og plasser er det viktig å få riktig plassering og høyde. Vi benytter derfor totalstasjon og laser for å kompensere for unøyaktigheten som ligger i GPS systemene, der det er behov for større nøyaktighet.