Uteanlegg

Utomhusanlegget rundt et infrastrukturbygg er gjerne fokusert rundt bygningens funksjon.

Enten det er behov for adkomst til lastebiler døgnet rundt, eller sikring av bygget mot uønsket oppmerksomhet, så er det viktig for oss å forstå oppdragsgivers behov.

Dersom bygget er et skjermingsverdig objekt, så er det ofte stort potensiale i tidlig planlegging og utforming av uteområdet. Ved å planlegge sikkerhetstiltakene tidlig, vil man ha større forutsetninger for å kunne benytte seg av den fysiske og geografiske plasseringen. Dette er viktig for å få ned kostnadene på sikkerhetstiltakene, og i tillegg øke sikkerheten.