Uteanlegg

Uteanlegg for offentlige rom og større boligprosjekter, samt infrastruktyrbygg.

I de fleste prosjekter er det mange krav til funksjoner som skal oppfylles av uteanlegget, eksempelvis avfallshåndtering, adkomst for utrykningskjøretøy og parkering er eksempler på krav som må ivaretas. Det er derfor svært nyttig å ha med noen med landskapskompetanse tidlig inn i prosjektet. For å oppfylle tekniske krav samtidig som det skapes et godt nærmiljø, er møblering, treningsapparater, lekeapparater og skjermingstiltak som beplanting eller pergola aktuelle tiltak.
Et spesialområde vi jobber med er legging av plasstøpt gummidekke som fallunderlag for lekeapparater. Nordby Maskin sertifisert for å legge Flexotop gummidekke.

Uteanlegg for infrastrukturbygg.

Dette er ofte prosjekter med helt kundespesifikke behov, som sikkerhet mot terror og sabotasje med integrert kjøretøysikring eller rett og slett lavt vedlikeholdsbehov.