Flott å se at Nordby Maskin og Moreppen Næringspark legges merke til.

Ekstra hyggelig at vårt syn og visjon for området verdsettes av våre lokalpolitikere!

-"Et av Nannestads største private selskap, Nordby Maskin, har i disse dager gått i gang med arbeidet på industritomtene på Moreppen. Vi merker oss at interessen utenifra er stor for å kunne etablere seg vest for Gardermoen. Disse næringstomtene med utsyn mot Romeriksåsen vil klart åpne for annen type næringsvirksomhet enn nødvendigvis den som krever opptil tusenvis av vogntog som skal inn og ut av området hver dag. Man ser altså ikke for seg her at det skal bli svære tunge grå bygg men heller en næringspark som skal inneholde lyse og åpne rom. Der man har lagt en større og mer bevisst tanke i skissene på tegnebordet både hva angår utseende, materialvalg og grønt vegetasjon inne på området."

 

Publisert

11. september 2015

Del