Nordby Maskin bygger reservevannforsyning for Nannestad kommune.

I løpet av sommerferien etableres 1,7 kilometer med hovedvannledning gjennom skogen og under veier. Samtidig skal hus på plass og brønner bores.
 

Publisert

27. juli 2018

Del