Graving av grøfter for vann og avløp

Tradisjonelt VA anlegg med åpne grøfter utgjør en stor del av prosjektene vi arbeider med.

Dette er metoden som gir flest muligheter for avanserte anlegg med mange installasjoner og tilknytninger. Stadig oftere kombineres åpne grøfter med No-Dig løsninger for å redusere skadene på omgivelsene. Rørlegging og montering av kummer eller magasiner utgjøres av våre rørleggere.