Kummer og installasjoner

Kummer, pumpestasjoner og fordrøyningsmagasiner, kan variere fra enkle prefabrikkerte installasjoner til bygg med flere etasjer.

Ved å ha betong og tømrer kompetanse i egen organisasjon, kan vi gjennomføre bygging av denne type konstruksjoner med stor fleksibilitet. Særlig der det er snakk om rehabilitering eller bygging i tilknytning til anlegg i drift, er det viktig å kunne samordne tett.

Vi har også lang erfaring med bygging av prefabrikkerte eller modulbaserte systemer, som fordrøyningsmagasiner. Innen overvann drar vi også nytte av kompetansen som ligger i hor våre anleggsgartnere og prosjekterende på landskap, da det ofte er tette bånd mellom åpen og lukket overvannshåndtering.