Montering og sluttkontroll

Våre rørleggere har et bredt fagmiljø med erfaringer fra mange typer arbeidsmetoder.

Til trykkledninger er PE det mest brukte rørmaterialet i våre prosjekter. Vi bruker også ofte PE-rør ved No-Dig installasjoner for selvfalls og varerør. PE sveis, både speilsveis og elektromuffer er derfor en oppgave som mange av våre rørleggere er sertifisert for. Montering av armatur i kummer velger vi nesten utelukkende å gjøre på byggeplass, siden dette gir best mulig fleksibilitet. Det gir også våre fagfolk full kontroll sluttproduktet.

Trykkprøving, tetthetsprøving og desinfisering gjøres av egne mannskaper med opplæring på dette. Med erfaring fra arbeid på store anlegg i sårbar natur har vi god kjennskap til riktig bruk av kjemikalier.

Innmåling av VA anlegg gjøres normalt med egne landmålere, de bistår også med som bygget dokumentasjon, dersom det er behov.