Prosjektering og prosjektoppfølging

Som med andre byggeprosjekter, er det viktig å komme tidlig inn i planleggingen og med rett kompetanse til dette.

Vi har derfor god erfaring med totalprosjekter som inkluderer prosjekteringsansvar. Dette gir oss muligheter til å justere løsninger underveis uten å tape unødig tid. På denne måten kan vi også gi oppdragsgiver et mer forutsigbart kostnadsbilde. Våre oppdragsgivere innen VA er ofte profesjonelle aktører med stor kompetanse i egen organisasjon, men de er normalt ikke organisert med prosjektering i eget hus. Det er derfor tidsbesparende og forenklende om prosjekterende kan være tett på prosjektet, mens produksjonen pågår, sånn at ledningseieres funksjonskrav kan ivaretas på best mulig måte.

Dersom oppdragsgiver står for prosjektering, kan våre prosjekterende bistå med som bygget dokumentasjon og supplerende arbeidsunderlag, som 3D modeller eller beregninger.