Sikring av grøfter og byggegroper

Bygging av vann og avløpsanlegg medfører ofte grunnarbeid i vanskelig grunnforhold eller på steder med plassmangel.

Dette medfører behov for sikringstiltak, og et godt samarbeid med geoteknikker er viktig for valg av tiltaket. På tradisjonelle grøfter er Grøftekasser et aktuelt hjelpemiddel for å sikre arbeidet i grøfta.

Dersom det er mye grunnvann eller bløte forhold er det imidlertid ofte behov for andre tiltak, som spunt eller grunnforsterking. Ved usikre graveskråninger i blandingsmasser kan det være vanskelig å installere spunt, da er jordlanglig et aktuelt tiltak. Jordnagling kan også benyttes til forankring av spunt, eller geonett.